nauka jazdy TOMASZÓW MAZOWIECKI

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Tomaszów Mazowiecki

Mieścimy sie pod adresem: ul. Św. Antoniego 55
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-BIS rozpoczął działalność w 1991 roku. Założycielami Ośrodka Nauka Jazdy są Tadeusz Dębowski i Krzysztof Szymański. AUTO-BIS prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie kategorii:

-  prawo jazdy - A, A1, A2, AM,   B, B + E, C, C + E i D.

dokształcanie dla kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy,

- kwalifikacja wstępna przyspieszona,

- szkolenia kierowców okresowe (kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić),

- kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR

- kursy z zakresu obsługi żurawi przeładunkowych HDS (umożliwienie uzyskanie bezterminowego zaświadczenia, poświadczającego uprawnienia w zakresie obsługi żurawi przeładunkowych HDS - Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych)

- kursy na operatorów wózków widłowych

Od 2006 roku Ośrodek jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

medal

INFORMACJE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE

PREZENTACJA FIRMY

znajduje się również w produkcie systemowym

związanym z regionalną aktywnością gospodarczą

Gablota Informacyjna

lokalizacja:

ul. P.O.W. 10/16

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Pakiet Multiaktywny = Ogłoszenie promujące + Reklama Internetowa

Produkt Systemowy firmy Sport-Premium Sp. z o.o.

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-BIS S.C.

ul. Św. Antoniego 55
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

44 724 51 49

www.auto-bis.com.pl

Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI
Branże: KURSY, SZKOLENIA
Podział branżowy: Szkolenia
Miejscowość: TOMASZÓW MAZOWIECKI
Województwo: ŁÓDZKIE
Słowa kluczowe: nauka jazdy TOMASZÓW MAZOWIECKI, szkolenia TOMASZÓW MAZOWIECKI, ośrodek szkolenia kierowców TOMASZÓW MAZOWIECKI, prawo jazdy TOMASZÓW MAZOWIECKI, szkolenia kierowców TOMASZÓW MAZOWIECKI, osk TOMASZÓW MAZOWIECKI